מדמה יום סיירת

מטרת הפעילות היא לדמות לחניכי הקבוצה את יום הסיירות הצבאי. הפעילות נערכת מספר שעות ומועברת על ידי בוחנים חיצוניים, לרוב בוגרי הקבוצה שעברו בהצלחה את יום הסיירות והתקבלו.


הפעילות כוללת תכנים צבאיים רבים שמתבצעים ביום הסיירות. ההתמודדות עם החוויה טרם האתגר האמיתי מאפשרת לחניך ללמוד על עצמו ועל נקודות החולשה שלו, הן מבחינה פיזית והן נפשית, ולהכין את עצמו כמה שיותר לרגע האמת.

בכדי שהחניכים יוכלו ללמוד כמה שיותר מהיום הזה, בסוף הפעילות נערך משוב אישי לכל חניך שמעביר לו נקודות חיוביות ושליליות בנוגע להתנהלותו האישית, הקבוצתית והפיזית