אסא אותי לוחם 

כפר אביב 40, 79241

 

 

​asaskosher@gmail.com

פקס - 077-531-2282

משרד- 053-8246554